Constructie

Gesloten constructie

Dit is vandaag de dag de meest toegepaste onderconstructie. Bij deze contructie wordt het riet geschroefd op een dichte houten ondergrond (plaatmateriaal). Onder het plaatmateriaal dient een dampdichte folie te worden aangebracht die voorkomt dat het woonvocht in het rietpakket condenseert.  De reden is dat het brandveiliger is en een goede isolatiewaarde heeft, die voldoet aan de normering. Dit komt de eventuele brandverzekering en uw energienota weer ten goede.    

Open constructie

Bij de traditionele open contructie wordt het riet op latten gebonden. Deze manier van dekken werd tot de jaren "90 altijd  toegepast. Het nadeel van deze constructie is dat de spouw die ontstaat tussen het rieten dak en de onderconstructie, ervoor zorgt dat het rietpakket niet optimaal functioneert als een isolerend pakket. Verder is deze constructie ook brandgevaarlijk, omdat er zuurstoftoevoer ontstaat tussen de luchtspouw en het rietpakket.